Izstāžu noteikumi

VĒRTĒJUMI UN TITULI

1. Visās klasēs,izņemot kucēnu,var tikt piešķirti šādi vērtējumi: „teicami”, „ļoti labi”, „labi”. Savukārt kucēnu klasē piešķir vērtējumus „ļoti perspektīvs” vai „perspektīvs”.


2. Suņi,kam ir trūkumi,kuri var būt par pamatu diskvalifikācijai,novērtēti netiek. Diskvalificē arī tos suņus,kas izrādījuši agresiju pret tiesnesi vai citiem izstādes dalībniekiem (kā cilvēkiem,tā arī suņiem).


3. Vietu izstādījumā ringā piedalās tikai tie suņi,kas saņēmuši vērtējumu „teicami”, pie kam tiek noteiktas tikai pirmās trīs vietas,pārējās-pēc eksperta ieskatījuma.


4. Suņiem,kas ieguvuši 1.vietu ringā,var tikt piešķirti šādi tituli: CAC (Nacionāla Čempiona kanditāta tituls); JW/LJU (Labākā Juniora tituls),kā arī labākā pārstāvja klasē tituls.


5. Pēc eksperta ieskatījuma suņiem,kas ieguvuši 2.vietu ringā,var tikt piešķirti šādi tituli: R.CAC,JW/LJU.


6. R CAC ( rezerves nacionālā čempiona kandidāta sertifikāts) saņem suns un kuce kuri ir ieņēmuši 2.vietu un atzīmi teicami savā ringā jauno suņu, atklātā, darba, uzvarētāju un čempionu klasē.

(2xR.CAC = CAC) 


7. CACIB (starptautiskā čempiona kandidāta sertifukāts) - saņem pirms labākais suns un kuce savā ringā


8. R CACIB ( rezerves starptautiskā čempiona kandidāta sertifikāts)- saņem otrs labākais suns un kuce savā ringā

(2xR.CACIB  = CACIB) 


Titula piešķiršanas noteikumi

1. Sertifikāts "Jaunā Latvijas Čempiona kandidāts" (LJU) tiek piešķirts tikai junioru klasē. Lai iegūtu titulu "Jaunais Latvijas čempions", ir jāsaņem 3 LJU sertifikāti no 3 dažādiem ekspertiem, pie kam 1 no tiem ir jābūt saņemtam starptautiskā izstādē.


2. Sertifikāts "Latvijas Čempiona kandidāts" tiek piešķirts tikai šādās klasēs: jauno suņu, atklātajā, uzvarētāju, darba, čempionu un māmiņu klasē. Bet lai iegūtu titulu "Latvijas Čempions", ir jāsaņem 5 minētie kandidāta sertifikāti (no 5 dažādiem ekspertiem), no kuriem vismaz 1jābūt no starptautiskas izstādes, vai arī jāsaņem 3 sertifikāti gadījumā, ja iepriekš saņemts Jaunā Latvijas čempiona tituls.


3. Lai saņemtu titulu " Interčempions", jāiegūst 3 CACIB- 1 nacionālajās izstādēs, bet 2- izstādē ārpus Latvijas robežam (jebkurā no CaCIB izstādēm, kuru organizatori iekļauti IKU sastāvā).


4.Lai saņemtu titulu "Multičempions", jāiegūst vismaz 5 valstu čempiona statuss.


5.Lai saņemtu jebkuru no augstākminētajiem sertifikātiem par titula piešķiršanu, ir jāiesniedz sekojošu dokumenti:


- ciltsrakstu kserokopija( oriģināls jāuzrāda, iesniedzot dokumentus, lai varētu tikt veikts salīdzinājums un numura piešķiršana Vienotajā LKBA Radurakstu Grāmatā);


- izstādēs iegūto sertifikātu kserokopijas un oriģināli (kluba vadītājs, vēlāk izsniedzot dokumentus, atgriezīs oriģinālus, kas tiks szēsti);


- iesniegums par vēlmi saņemt nepieciešamo sertifikātu (klubā ir iespējams saņemt iesnieguma paraugu).


6. Lai saņemtu titulu "Gada čempions", ir jāiesniedz 3 sertifikāti CAC, kas saņemti CAC vai CACIB ranga izstādēs pie 3 dažādiem tiesnešiem, kā arī "Latvijas čempiona" titulu apliecinošs sertifikāts.


7. Lai saņemtu titulu " Grandčempions" jāiesniedz 3 " Gada čempiona" titulus apliecinoši sertifikāti, kas iegūti 3 gadus pēc kārtas ( bez pārtraukumiem).

 

8. Lai saņemtu titulu "Baltijas čempions" ir jāiesniedz 3 titulus apliecinošus sertifikātus: "Latvijas čempions", Lietuvas čempions", Igaunijas čempions".

 

SUŅU IEDALĪJUMS KLASĒS

Suņu ekspertīze izstādēs notiek saskaņā ar šādu iedalījumu klasēs:


1. Mazuļu klase 4-6 mēn.;


2. Kucēnu klase 6-9 mēn.;


3. Junioru klase 9-15 mēn.;


4. Jauno suņu klase 15-24 men.;

5. Atklātā klase 24 men. - 7 gadi  

6. Darba klase 18 mēn.- 7 gadi (ja suns ir saņēmis diplomu, kas apliecina sekmīgu dresūras kursa beigšanu vai aitu sugas šķirņu suņu gadījumā- diplomu par pārbaužu āra apstākļos nokārtošanu);


7. Uzvarētāju klase 12. mēn.- 7 gadi (ja sunim tikuši piešķirti 2 vai vairāk CAC);


8. Čempionu klase (ja tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina interčemp., LV vai citas valsts čempiona statusu), suņi, kam piešķirts Jaunā Latvijas Čempiona tituls, čempionu klasē piedalīties nevar; 


9.Veterānu klase 7 g. un vecāki.